Sa Alta: Ikalawang Pagkikita
ni Nestor De Guzman


Nang mamukhaan ako sa dilim,
agad siyang tumalikod palayo.
At nang makita akong sumusunod,
lalong binilisan ang lakad.
Tinawag ko
pero nagtatakbo sa hagdan palabas.
Bakit kailangan akong takbuhan?
Ako, kailangang humabol.
Maghapon kong hinintay
ang pangako niyang pagpaparamdam.
Di ako mapakali
kaya bumalik ngayong gabi,
kutob na makikita siya.
Ngayong nangyari,
heto, natatawa
at nakahinga na nang maluwag.
Di na mahalaga ang ipinunta rito.
Nagtataka lang:
kailangan bang magtatakbo?
Parang di kami nagsuyuan
at halos nagsumpaan
dito rin
kagabi.

From Galing Cine Café (Lambana Press, 2005)