Comments on the book


Tila “nababakla” ang karamihan sa mga makatang bading sa pagturing sa mga paksa ng kanilang kasarian, at dito naiiba ang landas na binabagtas ni Nestor De Guzman. Sa taliwas na landas na ito niya tinutuklas ang heograpiya ng pang-aakit, libog at tunay na pag-ibig. Walang paligoy-ligoy na imahen o mabulaklaking linya, ngunit malalim ang kanyang pagdalumat sa ligaya at lungkot ng pakikipagrelasyon at paghihiwalay, sa pagnanasa ng katawan at puso sa mga bagay na pisikal at espiritwal. Masasalamin sa kanyang mga tula ang tahimik ngunit makulay na pagdiriwang ng mga lihim na Ako, Ikaw, Siya, Sila, Kami at Tayo—mga iba’t ibang mukha ng kabadingan na dumaraan sa ating mga ordinaryong buhay ngunit laging pinapupusyaw ng ating kultura ng pagtatatwa.

-RAYMUND MAGNO GARLITOS
 makata


Para kay Nestor De Guzman, ang pagtula ay pag-aari ng sarili sa katotohanan at, sa gayon, sa kagandahan. Sa kanyang mga tula, nagliliwanag ang madidilim na sulok ng pagkatao ng tao at daigdig ng sangkatauhan, nahuhubdan ang pagkukunwari upang higit na makilala ang pagkataong hindi lamang nilalapastangan kundi binabalewala. Sa kanyang mga tula, nagkakatinig ang hindi masambit-sambit at pinagkakaitan ng pangalan.

-HERMIE S. BELTRAN
 Pinuno, Literature Division, CCP
 National Committee on Literary Arts, NCCA

 
Nestor De Guzman’s poetry in Filipino affirms that there is nothing that is major or revolutionary except the minor. De Guzman’s fascination for displacement as a subject-position is noteworthy. His re/definitions blur the line between representation and practice. Daring to exemplify a sexuality constructed by the large majority as unspeakable, perverse, and “repressed,” his poems continue to open up spaces previously achieved only by accomplished writers like Garcia, Remoto, Lana, De Dios, et al. Certainly De Guzman helps demolish what has been widely considered as deviant and disruptive of masculine norms. These poems will complement the narratives of everyone who challenges the politics of domination.

- PROF. JOSE WENDELL P. CAPILI
 Associate Dean for Administration and Development
 College of Arts and Letters, UP Diliman

 
Damdaming nakabitin ng naghihintay na bading. Pag-iisa. Pag-aabang ng kung ano. Panandaliang pagniniig at mga pahabol na hininga. Ito ang namutawi sa panulat ni Nestor De Guzman. Hinabi mula sa hibla ng kagila-gilalas na buhay ng mga ordinaryong lalaking tumatambay sa mga sinehan at blue café, ang mga tula ay deretsahang magsalita tungkol sa mga tunggalian sa pagitan ng mga sugatang ego natin habang rumarampa o nakikipagrelasyon. Merong nang-uupat ng debate, samantalang ang iba ay nag-aabot ng panyo para tahimik na ipampahid ng luha… Sa paglantad ni De Guzman, isa na namang alagad ng sining ang nagsabing hindi lang mahalaga ang maging isang artista—lalong mahalagang makilala bilang baklang artista.

- OSCAR ATADERO
Pangulo, Progay Philippines
Kolumnista, “Gay Rap,” Mr. & Ms.